iQUIOSC.cat a la Setmana del Llibre en Català 2017