La literatura en català pren l’avinguda de la Catedral