Formulari d'inscripció de Llibreries

  • La mida en píxels ha de ser de 120x120 per tal que el logotip es visualitzi correctament
    La comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d'informació de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per atendre a la seva consulta. Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb l'establert en l'article 6 de la L.O.P.D , Vè atorga consentiment inequívoc a l'Associació d'Editors en Llengua Catalana perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades a l'apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s'estén a la cessió de les dades d'acord amb la legislació abans esmentada.
    A qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-lo per escrit amb indicació de les seves dades a l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, en domicili de C/ València, 279 1a, 08009 Barcelona. Feu click aquí per a més informació.